Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria pública per Jutge/ssa de Pau Substitut/a a Torres de Segre

S’obra convocatòria pública per tal de que tots els interessat en ésser nomenats Jutge/ssa de Pau Substitut/a d’aquest municipi, puguin presentar sol·licitud durant el termini de quinze dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la darrera publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i Jutjat de Pau, web municipal i en el Jutjat Superior Degà de Lleida.

 

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d'entrada a les oficines municipals

El model d'instància es troba a la disposició dels interessats en les dependències municipals de la Corporació on podran ser presentades dins del termini establert, i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, enllaç: https://torressegre.eadministracio.cat/?x=DNxB-*HtNJJmxAJ*XICbn-PFN1xyyztVORaBfXPN0rB2-Q1QZeS7EGtADD*0j4LZpwIdR6D49-WBcB4d383SHlP49p0pZpLPhiEjlsrVyWHpKgKAZ8GQOQfZmGyrLXtTyvG0cRafA0sjJmsqZjQIOsdwJgdMIHP6A-ydG44g9s7SkJS8tKK-NlAJbnX5f-0GMUOBpoQEZ-wm8FY1zpFhfw

 

Termini de presentar sol.licituds: 23 de maig

 

Gràcies!