Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació actualitzada sobre l'autorització de cremes de restes vegetals

1. La crema de restes vegetals continua prohibida i només es podran cremar restes agrícoles per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació i eliminació de plagues.

2. Aquesta prohibició serà vigent fins que s’aprovi la nova Ley de la PAC, en la que es contempla la derogació d’aquesta mesura.

3. Aquest fet no té una data fixa, ja que primer s’ha d’aprovar al Congrés dels Diputats i llavors esperar que entri en vigor. Es preveu que sigui a partir de gener de 2023.

QUI HO POT DEMANAR?

Els pagesos i propietaris forestals que generin gran volum de restes, poden optar per esperar la derogació de l’article, hauran d'optar per altres mètodes com són l'autocompostage per transformar el residu en abonament per a propi ús, trituració de les restes i utilització en el propi terreny, de forma prioritària o portar-les a un gestor de residus.

COM ES FA?

En cas de ser restes en què es pugui justificar la presència d’una plaga, poden demanar l’autorització corresponent. En cap cas poden fer ús de la deixalleria per no ser residus d’origen domèstic.

  • Per internet

En aquest tràmit en línia. A la petició, cal adjuntar el document (word) de sol·licitud genèrica per a activitats amb risc d’incendi forestal per cremes de restes vegetals per motius fitosanitari.

  • Presencialment

A l'Ajuntament del municipi en el terme del qual es farà l'activitat amb risc d'incendi (en aquest cas l’Ajuntament trametrà la sol·licitud a l’òrgan competent de la Generalitat (Oficina comarcal del Segrià del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), el qual emetrà l’informe i, el notificarà a l’interessat).

 

Fitxers adjunts

Document Actions