Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Bases del 16è Concurs de Fotografia de Natura 'Antoni Ribes Escolà'

Podeu participar en una de les tres categories (adulta, juvenil i infantil) enviant les vostres imatges fins al diumenge 6 de novembre.

DIMARTS 09 AGOST 2022

Benvinguts/des a la 16a edició del Concurs de Fotografia de Natura "Antoni Ribes Escolà", obert a fotògrafs/es aficionats/des i professionals, organitzat per l'Ajuntament de Torres de Segre, des de la seva Regidoria de Medi Ambient i Turisme. L'objectiu d'aquest concurs és posar en valor i difondre l'art de la fotografia promovent la defensa mediambiental.

Des de l'Ajuntament apostem pel respecte a la Natura, per això les imatges presentades al concurs han de reflectir amb fidelitat les situacions naturals, respectant l'originalitat de l'entorn, la conservació dels éssers vius en el seu hàbitat, evitant el sofriment, la pertorbació o les interferències en el seu comportament. El concurs premia l'excel·lència en les fotografies i mirades crítiques que plasmin en foto-denúncia mediambiental el mal ús que es fa del medi en el nostre municipi, alhora que documenti, a nivell local i global, la diversitat, la bellesa, el misteri i la fragilitat de la vida a la nostra terra.

1. Participants

La participació en el concurs està oberta a qualsevol persona, ja sigui aficionada o professional, amb independència de la seva nacionalitat.

La participació en el concurs per a tots els participants serà gratuïta. Queden exclosos els organitzadors, membres de la comissió, i les persones que formin part del jurat.

2. Categories

Fotografies de Natura i paisatge del terme municipal de Torres de Segre en qualsevol de les
modalitats, inclòs les fotografies nocturnes classificades en els següents apartats:

Categoria adulta

Descripció: Persones majors de 18 anys. Caràcter local (Terme municipal de Torres de Segre en qualsevol dels seus espais) en qualsevol de les modalitats, inclòs la fotografia nocturna, el digiscoping i la macrofotografia.

 • Fotografia de Paisatge de Natura o flora i fauna en qualsevol de les modalitats.

Categoria juvenil

Descripció: Persones en un rang d'edat d'entre 13 i 18 anys. Caràcter local (Terme municipal de Torres de Segre en qualsevol dels seus espais) en qualsevol de les modalitats, inclòs la fotografia nocturna, el digiscoping i la macrofotografia.

 • Fotografia de Paisatge de Natura o flora i fauna en qualsevol de les modalitats.

Categoria infantil

Descripció: Nens en un rang d'edat d'entre 3 i 12 anys. Caràcter local (Terme municipal de Torres de Segre en qualsevol dels seus espais) en qualsevol de les modalitats, inclòs la fotografia nocturna, el digiscoping i la macrofotografia.

 • Fotografia de Paisatge de Natura o flora i fauna en qualsevol de les modalitats.

3. Admissió de les Fotografies

Les fotografies hauran d'enviar-se per correu electrònic a l'oficina tècnica de Medi ambient i turisme TDSNaTur de l'Ajuntament de Torres de Segre a: medinatural@torressegre.cat. Es recomana incloure aquesta adreça en la seva agenda de correus per evitar que les comunicacions siguin
bloquejades per sistemes de seguretat i anti spam.

 • Cada concursant podrà presentar un màxim de dues fotografies. No es podrà presentar la
  mateixa fotografia en més d'una categoria
 • No s'admetrà cap fotografia que no sigui enviada a l'adreça esmentada.
 • No s'admetran fotografies que hagin estat premiades en altres concursos.
 • No s'admetran fotografies, de les quals els drets de propietat no pertanyin íntegrament al
  propi participant del concurs.
 • No s'admetran fotografies amb marques d'aigua ni signades, o que no compleixin amb algun
  dels requisits tècnics establerts.
 • Està expressament prohibit presentar a concurs, fotografies de nius, així com d'espècies en
  captivitat o en situacions controlades, i animals de companyia.
 • Per a l'exposició de les obres, l'organització es reserva el dret a reproduir-les en la mesura
  que consideri oportú, sense modificar el format original.

4. Requisits tècnics

No s'admetran fotografies manipulades digitalment, ni viratges de color, clonacions, muntatges fotogràfics o qualsevol altra alteració que modifiqui la fotografia de com va ser realitzada. No s'entendran com a manipulacions els ajustos de màscares d'enfocament, saturació, nivells i altres ajustos necessaris en qualsevol revelat digital.

Si la organització té dubtes de l’autenticitat de la realització d’una fotografia, es reserva el dret de verificar l’autenticitat de la fotografia en dubte, demanant a l’autor de la foto, la imatge original, es a dir el fitxer RAW.

Les fotografies tindran les característiques de format:

 • Mides màximes: 3.543 X 2.362 píxels, ja siguin en horitzontal i/o vertical.
 • Format: JPEG, en qualitat màxima.
 • En les dades IPTC (EXIF) de la fotografia JPEG haurà de constar, les dades de l'autor,
  edat (per a les modalitats infantils i juvenils), i correu electrònic de contacte.
 • En l'apartat "descripció" s'ha de posar on està realitzada la fotografia i un breu comentari sobre aquesta.
 • No s'acceptarà cap correu sense aquesta taula adjunta i degudament emplenada.
 • El nom de l'arxiu serà solament el títol.
 • S'enviarà conjuntament una taula amb els següents apartats i en el mateix ordre:
tema categoria títol autor adreça telèfon email descripció edat
                 

 

5. Selecció de les obres

Les fotografies premiades i finalistes es publicaran en la web, Instagram i Facebook de TDSNaTur (www.utxesa.org), i de l'ajuntament de Torres de Segre (www.torressegre.cat).

La selecció de les obres finalistes i premiades serà a càrrec d'un jurat proposat per l'organització, compost per fotògrafs locals amb experiència i coneixement en l'art de la fotografia.

Els costos d'impressió de les obres seleccionades seran a càrrec de l'organització.

6. Data límit de participació

La data límit d'admissió de les fotografies participants, serà el diumenge 6 de novembre de 2022. No s'acceptaran fotografies enviades després d'aquesta data.

Del 7 al 20 de novembre, deliberació del jurat.

El 4 de desembre, es donarà a conèixer el veredicte del jurat als guanyadors.

S'exposaran les obres premiades i finalistes des dels dies 5 a l’11 de desembre en la sala d’exposició del Molí.

Posteriorment, les fotografies premiades s'exposaran en l'edifici de "La Fusteria", Punt d'Informació i Centre d'Interpretació de la RNFS i Zona Humida de Utxesa, on romandran exposades fins a la següent edició d'aquest concurs.

El 6 de desembre es realitzarà el lliurament de premis.

Els autors guanyadors i/o finalistes seran avisats per l'organització, per telèfon o correu electrònic, del lloc, dia i hora del lliurament dels premis.

7. Premis

Categoria adulta

 • Premi a la millor fotografia de la categoria adulta: 400 € (Ajuntament de Torres de Segre)
 • Segon premi: 300 € (Electricitat Aixalà)
 • Tercer premi: 100€ (Osvald Ferreteria)

Categoria juvenil

 • Premi a la millor fotografia de categoria juvenil: 200 € (Torres Energia) 
 • Segon premi: 100 € (Events Catalunya)
 • Tercer premi: 50 € (Torres Art Moble)

Els premis es pagaran al representant legal del menor.

Categoria infantil

 • Premi a la millor fotografia de la categoria infantil: 200 € (Fruites Font)
 • Segon premi: 100 € (Miarnau Agritecno + BonÀrea i Restaurant Sabrina)
 • Tercer premi: 50 € (Clanser)

Els premis seran un obsequi fotogràfic o un tiquet regal pel valor corresponent.

8. Drets de propietat

Els drets d'ús, difusió, distribució, reproducció, transformació i exhibició de les obres premiades pertanyeran sempre als seus autors, i estaran cedits a l'Ajuntament de Torres de Segre per a publicacions relacionades amb el concurs i la promoció del patrimoni natural i cultural de Torres de Segre.

S'entén que els participants, com a autors de les obres que presenten, són els titulars dels drets de propietat intel·lectual sobre les obres presentades per ells a concurs, i que no han cedit els drets sobre elles a tercers, especialment els assenyalats anteriorment. L'autor respondrà de l'originalitat de l'obra, exonerant a l’Ajuntament de Torres de Segre de qualsevol demanda o reclamació que qüestionés la seva autoria.

En el cas que les fotografies incloguin persones físiques identificables, el concursant haurà de comptar amb el consentiment exprés i per escrit d'aquestes.

En el cas de menors d'edat, el consentiment haurà de ser recaptat pels seus pares/tutors, també de manera expressa i per escrit.

La falta de qualsevol d'aquests consentiments, així com l'incompliment de qualsevol de les presents bases, podrà suposar l'exclusió del concurs. En cas de resultar guanyador, es podran sol·licitar els citats consentiments com a condició prèvia al lliurament del premi.

L’Ajuntament de Torres de Segre no es fa responsable de l'incompliment per part del concursant de qualsevol d'aquests requisits, sent l'únic i exclusiu responsable el participant, deixant per tant indemne a l’Ajuntament de Torres de Segre de qualsevol reclamació sobre aquest tema.

9. Protecció de dades

Els participants garanteixen que les dades proporcionades són verídiques.

Els participants autoritzen l'Ajuntament de Torres de Segre a utilitzar les dades per a l'enviament de comunicacions sobre activitats, cursos i promocions que organitzi aquest Ajuntament i/o l'Oficina de Promoció del Territori TDSNaTur.

10. Acceptació de les bases

El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació de les bases íntegrament.

11. Jurat

El jurat estarà format per Laia Renau, Quim Estadella i Josep Prada; fotògrafs locals amb experiència, que atenent criteris de creativitat i qualitat tècnica seleccionaran les obres premiades. Els membres del jurat duran a terme les seves valoracions de manera individual sobre cada imatge, sense conèixer el nom dels autors.

12. Direcció del concurs

Reserva Natural de Utxesa, La Fusteria; Oficina Técnica Municipal. Pot enviar les seves consultes: utxesa@utxesa.org.

Oficina adscrita a la Regidoria de Medi Ambient, Turisme i Promoció del Territori, Ajuntament de Torres de Segre.

NOTA: És molt important per a evitar l'exclusió dels participants, la lectura de les presents bases i el compliment de totes les dades exigides.

Fitxers adjunts