Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gratuïtat dels llibres de text per l'alumnat d'educació infantil, primària i secundària

Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Torres de Segre subvencionarà el cost dels llibres de text de tot l'alumnat d'educació infantil, primària i secundària -empadronat al municipi i que cursi estudis en centres de titularitat pública el curs vinent 2021/2022- a través de models de socialització.

DIMARTS 06 JULIOL 2021

El programa serà gestionat per l'Ajuntament de Torres de Segre de la següent manera:

 • Escola Carrassumada: a través del Quiosc Teresita amb el suport de l’AMPA.
 • Institut d'Alcarràs: a través de l’empresa IDDINK.
 • Altres centres de titularitat 100% pública: s’estudiarà cada cas segons el model implantat al centre amb la voluntat que les famílies no hagin d'assumir cap cost per la utilització dels llibres.


SOL·LICITUDS D'INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA

Els formularis de sol·licitud, que s’han posat a disposició digitalment (adjunts al final de la notícia) i a les oficines de l’Ajuntament, s’hauran de presentar completats i signats per correu electrònic (llibrestorressegre@gmail.com) o a les mateixes oficines de l’Ajuntament, abans del dia 31 de juliol de 2021.

S’haurà d’aportar la següent documentació:

 • Formulari de sol·licitud completat i signat
 • Còpia del Document d’Identitat dels representants legals dels infants
 • Justificant de transferència de la quota de l’AMPA
 • Comanda de llibres d’IDDINK (matriculats a l’Institut d’Alcarràs)

S’informa que per tal de gaudir de la gratuïtat dels llibres, les famílies hauran d’haver abonat la quota de l’AMPA del respectiu centre escolar on es cursin els estudis.

S’informa que l’Ajuntament realitzarà les comprovacions oportunes dels requisits per tal d’acollir-se al programa (padró Municipal, matricula a centres públics, abonament de les quotes de l’AMPA dels centres, etc.)

 

ESCOLA CARRASSUMADA

L’Escola Carrassumada de Torres de Segre té instaurat el model de socialització dels llibres.

Les sol·licituds de participació seran gestionades per l’Ajuntament qui farà el seguiment de les sol·licituds, la comprovació del compliment dels requisits, la comunicació i assessorament a qui sol·liciti el programa.

El lliurament de llibres a les famílies, la seva revisió, folrat es realitzarà per part del Quiosc Teresita i la previsió és que es puguin recollir durant el mes de setembre.

L’Ajuntament es fa càrrec del cost dels llibres lectius, d’activitats, així com els llibres de lectura que designa el centre.

Les famílies i l’alumnat es comprometen a fer un bon ús dels llibres i a retornar-los al centre en finalitzar el curs escolar, així com a pagar-los en cas de pèrdua o deteriorament que impedeixi reutilitzar-los posteriorment.

Des de l’AMPA i/o escola es remetrà  per correu electrònic a les famílies, el formulari de pagament de la QUOTA.

 

INSTITUT D’ALCARRÀS

L’Institut d’Alcarràs va instaurar el model de socialització de llibres a través de l’empresa IDDINK a partir del curs 20/21 que continuarà aquest curs 21/22.

L’alumnat haurà de fer comanda del material educatiu a IDDINK, a través de la plataforma web de l’empresa disponible a spain.iddink.cat, tenint en compte que:

 • La comanda haurà d’incloure els llibres socialitzats, llibres que no es puguin socialitzar, llicències digitals, llibres de lectura, segons assignatures matriculades al curs 20/21.
 • S’haurà de sol·licitar el pagament per transferència i sense finançament.
 • Tanmateix s’haurà d’incloure el cost del servei de substitució (assegurança).
 • La comanda de llibres s’haurà d’aportar juntament amb la sol·licitud a l’adreça electrònica llibrestorressegre@gmail.com o a les oficines de l’Ajuntament de Torres de Segre.
 • L’Ajuntament remetrà llistat de beneficiaris directament a l’empresa IDDINK, qui emetrà factura a nom de l’Ajuntament
 • Les famílies hauran d’abonar mitjançant transferència el cost del material no subvencionat per l’Ajuntament: tablets, quota de l’AMPA, així com material escolar divers que ofereix la plataforma.
 • L’empresa IDDINK remetrà els llibres per correu postal a les famílies beneficiàries i que hagin realitzat la comanda en el termini que es determini per IDDINK.

 

ALTRES CENTRES

Les famílies dels alumnes empadronats al municipi de Torres de Segre i que cursin estudis en centres de titularitat pública de primària o secundària, són beneficiaris del programa de la gratuïtat dels llibres.

Per tal de poder determinar el nombre d’infants, analitzar el model disponible al centre i oferir la gratuïtat dels llibres, es requereix la presentació de la sol·licitud d’inscripció al programa aportant també la següent documentació:

 • Llistat de llibres que han rebut de l’escola
 • Justificant de l’abonament de la quota de l’AMPA (podrà ser aportat a posteriori)

Tanmateix es prega que les famílies que han hagut d’abonar diners en concepte de reserva de llibres, acompanyin el justificant de pagament juntament amb la present sol·licitud.

 

NOTA: Un cop rebuda la sol·licitud de participació, es remetrà informació actualitzada a les adreces de correu electrònic que s’han facilitat a l’Ajuntament.

Fitxers adjunts