Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Gratuïtat dels llibres de text per l'alumnat d'Educació Infantil, Primària i Secundària (curs 2022/2023)

Per tercer any consecutiu, l’Ajuntament de Torres de Segre subvencionarà el cost dels llibres de text de tot l'alumnat d'educació infantil, primària i secundària -empadronat al municipi i que cursi estudis en centres de titularitat pública el curs vinent 2022/2023- a través de models de socialització.

DIJOUS 14 JULIOL 2022

El programa serà gestionat per l'Ajuntament de Torres de Segre de la següent manera:

 • Escola Carrassumada: a través del Quiosc Teresita amb el suport de l’AMPA.
 • Institut d'Alcarràs: a través de l’empresa IDDINK.
 • Altres centres de titularitat 100% pública: s’estudiarà cada cas segons el model implantat al centre amb la voluntat que les famílies no hagin d'assumir cap cost per la utilització dels llibres.

REQUISITS

 • Abonar la quota de l’AMPA del respectiu centre escolar on es cursin els estudis.
 • Estar empadronat/da a Torres de Segre.
 • Estar matriculat/da en un centre de Titularitat Pública.
 • Trobar-se al corrent de pagament de taxes i tributs de l'Ajuntament de Torres de Segre.

L’Ajuntament de Torres de Segre realitzarà les comprovacions del compliment dels requisits indicats per tal d’acollir-se al programa. Les persones que no reuneixin els requisits no podran ser beneficiaries del programa.

SOL·LICITUDS D'INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA

Els formularis de sol·licitud en línia s’han de completar i enviar abans del diumenge 14 d'agost de 2022.

Cal aportar la següent documentació:

 • Formulari de sol·licitud completat i signat
 • Còpia del Document d’Identitat dels representants legals dels infants
 • Justificant de transferència de la quota de l’AMPA
 • Comanda de llibres d’IDDINK (matriculats a l’Institut d’Alcarràs)

Formulari d'inscripció per l'alumnat d'Educació Infantil i Primària

Formulari d'inscripció per l'alumnat d'Educació Secundària

Pròximament també es posarà a disposició de tothom la possibilitat d'inscriure's al programa a través de la sol·licitud en paper, per poder-la presentar a les oficines de l'Ajuntament.