Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Ordinari de l'Ajuntament de Torres de Segre (26-04-2023)

En la sessió s'han aprovat diferents punts i s'han tractat temes com l'estat d'obres municipals, l'expedient laboral obert a la Llar d'Infants o la informació que publica l'Ajuntament.

DIMECRES 03 MAIG 2023

Primerament, l'Ajuntament es disculpa amb els veïns i les veïnes perquè aquesta última sessió no s'ha pogut enregistrar correctament a causa de problemes tècnics. Per això, en aquesta ocasió us compartim els punts sotmesos a votació i us anticipem un resum dels precs i preguntes.

La notícia és purament informativa. A l’acta del ple, el document oficial redactat per la Secretaria, quan estigui aprovada i pública podreu consultar amb detall tot el que s’ha exposat la sessió.

Part resolutiva

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

 2. Ratificació, si escau, decret 0081-2023- Aprovació conveni servei de primera acollida de les persones immigrades i retornades: cursos d'alfabetització any 2023

 3. Aprovació, si escau, de factures

 4. Aprovació, si escau, de l’acta de delimitació entre el terme municipal d'Alcarràs i Torres de Segre.

 5. Aprovació, si escau, de l’acta de delimitació entre el terme municipal de Soses i Torres de Segre.

 6. Aprovació, si escau, la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que aquest Ajuntament té atribuïdes en matèria de Recaptació en via executiva en determinats ingressos de dret públic.

 7. Aprovació, si escau, Conveni marc referit a la col.laboració en matèria de controls d'alcoholèmia amb aportació d'etilòmetre a l'Ajuntament de Torres de Segre

 8. Aprovació, si escau, Pròrroga del conveni marc de col.laboració entre el servei català de trànsit i l'Ajuntament de Torres de Segre en màteria de seguretat viària

 9. Aprovació, si escau, Conveni marc referit a la col.laboració en matèria de controls de velocitat amb aportació d'aparell cinemòmetre a l'Ajuntament de Torres de Segre

 10. Aprovació, si escau, segons ordenança municipal bonificació llicència obres ampliació Club de Tir Olímpic Torres de Segre.

Tots els punts s'han aprovat per unanimitat, a excepció del punt 3, que ha tingut els 6 vots favorables de Junts, 2 abstencions d'ERC i 3 vots en contra del PSC.

Activitat de control

 1. Donar compte dels decrets d'Alcaldia

 2. Donar compte de les certificacions d'obres aprovades

 3. Donar compte de la liquidació 2022

 4. Donar compte de l'informe Resum anual de control intern. Any 2022

 5. Donar compte de llicències i permisos d’obres aprovades

Precs i preguntes

El PSC ha preguntat per:

 • L'estat de les obres de l’entorn del Centre Cívic

 • La situació de l'expedient laboral obert a la Llar d'Infants

 • Si és possible instal·lar plaques solars a la urbanització d'Utxesa

Junts ha explicat que les obres són necessàries per reforçar tota la calçada deteriorada i modernitzar la xarxa de subministraments dels carrers de la zona. Sobre l'expedient, no es poden donar més detalls públicament per qüestions de privacitat, però sembla que aviat hi haurà una resolució. Pel que fa a les plaques, en principi és legal la seva instal·lació.

 • El PSC també ha fet un prec per poder millorar l'esporga dels arbres i la recollida de fulles a la via pública.

ERC per la seva part ha preguntat sobre:

 • La rehabilitació del Centre Cívic

 • La reurbanització prevista als carrers del nucli antic

 • La falta d'informació publicada per part de l'Ajuntament

Junts ha respost que les obres no avancen al ritme que es voldria a causa dels retards en l'entrega de subministraments, l'increment dels preus dels materials i la falta de coordinació entre contractistes, però ja s'està a la fase final.

Sobre les obres a la zona dels patis, s'iniciaran quan sigui possible i s'ha recordat que part de l'obra està subvencionada. Amb relació al tema, s'ha recordat que aquesta zona serà la primera on s'instal·laran comptadors d'aigua, amb l'objectiu d'establir un pagament més just i disminuir el consum total del poble.

Sobre la informació municipal publicada, s'ha explicat que, per una banda, a la pàgina web i a les xarxes socials de l'Ajuntament es procura comunicar de manera àgil tota l’actualitat i les activitats d’interès general pel veïnat. Per una altra banda, a la Seu Electrònica, que no és responsabilitat directa de l'equip de govern, es coincideix que podria ser més accessible i intuïtiva per consultar dades i documents.

 • ERC també ha suggerit ampliar la vigilància durant les nits i el cap de setmana i també ha agraït l'informe de mancances elaborat per part de la Secretaria. Finalment, el regidor i la regidora del grup, Josep Lluís i Elisa, han fet un agraïment i s'han acomiadat donat que l’actual legislatura ja acaba.

Des de l’Ajuntament, esperem enregistrar el pròxim ple amb total normalitat i poder-lo publicar al canal de YouTube. Agraïm la vostra comprensió.

Ple extraodinari (02-05-2023)

Aquest dimarts 2 de maig també s'ha celebrat un breu ple extraordinari, en què s'ha elegit els membres de les meses electorals de Torres de Segre per a les Eleccions Municipals del diumenge 28 de maig. Tal com marca la normativa, es comunicarà de manera oficial a les persones titulars i suplents de cada mesa.

Fitxers adjunts