Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Regidoria d'Economia, Hisenda, Joventut i Participació Ciutadana

Regidora: Olga Almacellas Jornet

Regidoria d’Economia i Hisenda

La Regidoria d'Economia i Hisenda té com a objectiu principal portar a terme l’activitat econòmica i la gestió financera de l’Ajuntament.

Principals funcions:

 • Elaboració, seguiment i control del Pressupost Municipal, així com de la seva execució
 • Elaboració de les Ordenances Fiscals
 • Gestió de les subvencions a entitats
 • Gestió i control dels ingressos i les despeses municipals
 • Retre compte de les factures trimestrals, estat d’execució pressupostària i període mitjà de pagament en cada Ple Ordinari
 • Presentació de l'Estat de Comptes al veïnat a través de l'organització d'una compareixença pública anual

Regidoria de Joventut

La Regidoria de Joventut té com a objectiu principal impulsar polítiques adreçades a totes les persones joves del poble, i la promoció i suport de les activitats juvenils al municipi.

Principals funcions:

 • Promoció i suport a les entitats juvenils
 • Foment de la participació de la joventut en els diferents àmbits
 • Organització de cursos i activitats prèvia reunió amb el jovent
 • Desenvolupament del Pla Local de Joventut

Regidoria de Participació Ciutadana

La Regidoria de Participació Ciutadana té com a objectiu principal potenciar i augmentar la implicació de veïns i veïnes en la vida pública i política municipal, així com desenvolupar plans de participació que integrin la ciutadania en la presa de decisions del govern local.

Principals funcions:

 • Constituir el Consell d’Entitats on es proposaran i debatran iniciatives per a Torres de Segre
 • Donar veu al municipi en assumptes d’especial rellevància
 • Donar forma als Pressupostos Participatius: cada any es disposarà d’una partida pressupostària on el veïnat, a proposta del Consell d’Entitats, decidirà en què la vol destinar
 • Potenciar junt amb el Consell d’Entitats, les festes i tradicions
 • Revisar i donar resposta a les queixes i suggeriments plantejats per la ciutadania

 

CONTACTE
Regidora d'Economia, Hisenda, Joventut i Participació Ciutadana
Olga Almacellas Jornet
olgatorressegre@gmail.com
638 72 66 25

Document Actions