Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Regidoria de Governació, Urbanisme, Educació, Agricultura, Seguretat i Personal

Regidor: Joan Carles Miró Puigvecino

Regidoria de Governació, Seguretat i Personal

La Regidoria de Governació, Seguretat i Personal té com a objectiu principal coordinar totes les Regidories, gestionar la seguretat ciutadana i viària, i contractar el personal adequat per l'Ajuntament.

 • Coordinació de totes les Regidories
 • Implementació d'actuacions que vetllin per la seguretat ciutadana
 • Impuls de mesures preventives que fomentin el civisme
 • Gestió de la mobilitat, millora de la seguretat viària i eliminació de barreres de barreres arquitectòniques
 • Coordinació i ampliació de la cobertura del servei de Vigilància Municipal
 • Control del compliment de les ordenances municipals de circulació, de convivència ciutadana i de tinença d’animals
 • Coordinació en cas d'emergència i actualització dels diferents manuals d’actuació
 • Contractació del personal i creació de noves places laborals en base a la 'Relació de Llocs de Treball' de l'Ajuntament

 

Regidoria d'Urbanisme

La Regidoria d'Urbanisme té com a objectiu principal planificar, gestionar i inspeccionar la planificació urbanística i l'ordenació del territori.

 • Desenvolupament del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
 • Programació, control i seguiment de l’execució d'inversions i obres urbanístiques públiques
 • Construcció i rehabilitació d’equipaments municipals
 • Preservació del patrimoni arquitectònic
 • Programació i gestió d'activitats i subvencions relacionades amb actuacions urbanístiques i habitatge
 • Foment de la construcció d'habitatges protegits i de promoció pública
 • Tramitació de llicències, autoritzacions i comunicacions urbanístiques
 • Gestió de projectes urbans i obres d’urbanització
 • Cura de l'estètica urbana

 

Regidoria d'Educació

La Regidoria d'Educació té com a objectiu principal impulsar, gestionar i supervisar els serveis relacionats en la transmissió de coneixements, actituds i valors.

 • Manteniment, conservació i millora dels equipaments de l’Escola i de la Llar d’Infants
 • Gestió general de la Llar d’Infants (centre educatiu municipal)
 • Suport als centres educatius i a les seves AMPA
 • Gestió del Banc de Llibres (socialització gratuïta de recursos pedagògics) per a l'alumnat de 3 a 16 anys
 • Ajuda a les famílies a través de subvencions d'escolaritat, menjador i acollida per a infants de 0 a 3 anys
 • Impuls de programes i projectes educatius en el marc del Pla Educatiu d'Entorn de Torres de Segre i Alcarràs
 • Cooperació amb la Generalitat de Catalunya en la planificació educativa del municipi
 • Formació complementària de professionals de l'educació per complir la seva tasca a l’Escola i a la Llar d’infants
 • Participació en el Consell Escolar de l’Escola
 • Vetllar pel compliment de l’escolaritat obligatòria mitjançant el protocol municipal d’absentisme escolar
 • Organització i subvenció d'activitats educatives

 

Regidoria d’Agricultura

La Regidoria d'Agricultura té com a objectiu principal dinamitzar i defensar l'activitat agrària i ramadera així com gestionar i conservar els camins rurals del terme municipal.

 •  Dinamitzar i defensar l'activitat agrària i ramadera
 •  Relació i informació amb les diferents entitats agràries i grups ramaders
 •  Planificació de la conservació, ús i explotació dels camins rurals
 •  Inspecció i vigilància dels camins rurals

 

CONTACTE
Alcalde - Regidor de Governació, Urbanisme, Educació, Agricultura, Seguretat i Personal
Joan Carles Miró Puigvecino
jmiro@torressegre.cat
722 61 61 68

Document Actions