Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dades i xifres

Dades generals i xifres oficials de Torres de Segre

Comarca: Segrià
Província: Lleida
Població: 2.366 habitants (2020)
Superfície: 50,6 km²
Altitud: 119 m
Longitud: 0,515706 º
Latitud: 41,535575 º

Demografia

L’evolució demogràfica de Torres de Segre, des de començament del segle XX, ha evolucionat constantment gairebé sempre en positiu tot i algun retrocés al llarg de la història i sempre en consonància amb el flux migratori, el creixement del municipi en quan a recursos, la millora de l’esperança de vida amb una davallada de la mortalitat en favor d’una natalitat més elevada.

En un primer període, des de principis de segle fins l’any 1920 la població de Torres de Segre va experimentar un augment progressiu, tot i l’elevada mortalitat infantil existent en aquests anys, gràcies, en bona part, a les millores d’ordre social que s’anaven introduint a la vila. L’any 1905 el poble comptava amb 1.619 habitants i, al 1910, la població ja ascendia fins als 1.945.

El gran moviment migratori fruït de l’estada de la Canadenca a les nostres contrades durant la construcció del Canal i l’embassament d’Utxesa, entre altres, va repercutir directament en la corba demogràfica de Torres de Segre durant els propers 10 anys aconseguint una xifra record aleshores de 2.119 habitants registrats l’any 1920. Però aquest augment demogràfic es va veure aturat de cop durant en els propers anys començant, fins i tot, a descendir lleugerament fins als 1.882 habitants l’any 1930.

Un segon període rellevant a la història del poble foren els anys que ocuparen la Guerra Civil que afectà directament al pitjor descens de la població en els últims temps. L’avenç nacional fins al Segre va provocar la retirada del poble fent impossible continuar vivint al municipi. A finals de març de l’any 1938, Torres de Segre fou desocupat per ordre dels caps republicans i referències bibliogràfiques existents indiquen que no hi va quedar ningú ja que la població va marxar en totes direccions, especialment a l’Aragó i a la resta del Principat. Quan les tropes franquistes conqueriren Torres de Segre, a principis de l’any 1939, el poble presentava un aspecte desolador i estava ple de runes signe evident d’una desfeta bèl·lica. Els registres trobats sobre l’any 1940 marquen una baixa població registrada de 1.348 habitants, sens dubte, la pitjor d’aquest espai de la història que ens ocupa.

A partir d’aleshores, es va iniciar una nova etapa, la de reconstrucció de la desfeta que s’inicià sobre l’any 1941, amb el començament de la reconstrucció del poble gràcies al “Plan de Ordenación Económico-social de la Província de Lérida”. La població es va recuperant coincidint també amb l’arribada de les brigades de presoners republicans a treballar en la reparació de la vila, uns 240 homes d’arreu de l’Estat així com guàrdies civils. Tot i que alguns d’aquests treballadors marxaren un cop acabades les tasques sobre l’any 1944, part d’ells es quedaren a viure a Torres i establiren noves famílies torressenques. Aquests fets i la nova imatge d’un municipi cada cop més equipat va suposar registrar l’any 1950 uns 1.589 vilatans.

Les dues dècades posteriors que oscil·len del 1950 al 1970 van resultar un exemple evident de la recuperació total del poble amb un creixement positiu molt important a nivell urbanístic i, sobretot, laboral amb l’expansió fructícola i l’apogeu d’una agricultura que passà de l’autoconsum a obrir-se pas al mercat i generar ingressos i llocs de treball al poble que suposaren també canvis de creixement demogràfic amb l’arribada de gent a la recerca del treball perdut, bona part d’ells d’Andalusia i, en menys nombre, del País Valencià i de l’Aragó que, bona part, s’establiren a la vila i ja s’hi quedaren.

La població anà en augment, any rere any, arribant a superar la xifra dels 2.000 habitants l’any 70, concretament 2.045. Una baixada d’empadronaments en els següents anys van establir un període més o menys regular d’habitants des del 1980 fins a l’any 2000 amb poques variacions i números similars fet que es fa evident amb els 1.820 habitants (1981) i els 1.815 l’any 2000.

Per últim, es pot apreciar una darrera etapa en l’evolució demogràfica local que és la que comprèn l’inici del segle XXI fins a l’actualitat on la població de Torres de Segre gairebé sempre ha estat en creixement constant superant, amb escreix, el registre record de l’any 1920 i arribant a la xifra actual de 2.366 habitants que es veu ampliada durant els mesos d’estiu amb l’increment de gent que s’empadronen al poble durant la campanya de la fruita.

Demografia Ajuntament de Torres de Segre.JPG