Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Torres de Segre

Codi
252326
Comarca
Segrià
Població
2.381
Superfície
50,61
Densitat
47
Altitud
119

Superfície (km²)

Municipi
50,61
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
47
Comarca
151,5
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
1.257
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
1.124
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
2.381
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
281
Comarca
31.944
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.658
Comarca
140.998
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
350
Comarca
31.672
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
92
Comarca
6.995
Catalunya
250.143

Població

Municipi
2.381
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
134
Comarca
16.402
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
919
Comarca
73.978
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
176
Comarca
14.323
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
28
Comarca
2.344
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
1.257
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
147
Comarca
15.542
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
739
Comarca
67.020
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
174
Comarca
17.349
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
64
Comarca
4.651
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
1.124
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.440
Comarca
140.230
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
141
Comarca
25.960
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
800
Comarca
45.419
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
2.381
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.551
Comarca
169.956
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
830
Comarca
41.653
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
2.381
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
771
Comarca
83.148
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
486
Comarca
23.899
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
1.257
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
780
Comarca
86.808
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
344
Comarca
17.754
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
1.124
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
30
Comarca
3.919
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
39
Comarca
3.836
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
69
Comarca
7.755
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
270
Comarca
34.875
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
51,9
Comarca
85,1
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
10
Comarca
869
Catalunya
29.832

Naixements. Nenes

Municipi
8
Comarca
886
Catalunya
28.632

Naixements

Municipi
18
Comarca
1.755
Catalunya
58.464

Defuncions. Homes

Municipi
16
Comarca
1.082
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
24
Comarca
985
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
40
Comarca
2.067
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
6
Comarca
368
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
3
Comarca
-443
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
12
Comarca
-54
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
15
Comarca
-497
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
146
Comarca
3.415
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
120
Comarca
2.652
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
102
Comarca
656
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
44
Comarca
2.759
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
146
Comarca
3.415
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
323
Comarca
40.914
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
16,14
Comarca
21,93
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-1,8
Comarca
2,29
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
17,94
Comarca
19,64
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
2.050
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.767
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.750
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
1.315
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
2.120
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
40
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
298
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
3
Comarca
295
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
7
Comarca
729
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
1.486
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
21,9
Comarca
19
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
44,9
Comarca
31,8
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
17,2
Comarca
21,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
16
Comarca
28,2
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.471
Comarca
142.035
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
73,2
Comarca
58,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.349
Comarca
140.393
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
84
Comarca
79,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.397
Comarca
140.129
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
62,6
Comarca
60,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
46,1
Comarca
42,7
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.476
Comarca
140.986
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
888
Comarca
84.458
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
215
Comarca
27.181
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
1.103
Comarca
111.639
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
1.057
Comarca
93.771
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
1.879
Comarca
170.885
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
616
Comarca
47.270
Catalunya
1.807.130

Dones

Municipi
412
Comarca
39.056
Catalunya
1.601.203

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
1.028
Comarca
86.326
Catalunya
3.408.333

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
1.090
Comarca
92.009
Catalunya
3.586.318

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
33
Comarca
1.400
Catalunya
9.873

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
71
Comarca
6.912
Catalunya
448.553

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
5.784
Catalunya
147.226

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
326
Comarca
71.438
Catalunya
2.267.176

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
450
Comarca
85.534
Catalunya
2.872.828

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
77
Comarca
3.081
Catalunya
21.855

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
8
Comarca
853
Catalunya
37.861

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
14
Comarca
1.625
Catalunya
69.826

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
87
Comarca
9.700
Catalunya
426.501

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
186
Comarca
15.259
Catalunya
556.043

Afiliacions a centres SS fins a 50 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
396
Comarca
39.136
Catalunya
1.250.039

Afiliacions a centres SS de 51 a 250 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
54
Comarca
24.580
Catalunya
672.962

Afiliacions a centres SS de 251 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
21.818
Catalunya
949.827

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
450
Comarca
85.534
Catalunya
2.872.828

Comptes de cotització

Municipi
83
Comarca
7.311
Catalunya
243.389

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
476
Comarca
45.090
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
765,9
Comarca
942,53
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
224
Comarca
19.571
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
208
Comarca
20.195
Catalunya
775.829

Total

Municipi
432
Comarca
39.766
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
55
Comarca
1.609,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
15,4
Comarca
851,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
6
Comarca
878,4
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
105,8
Comarca
8.556,5
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
3,4
Comarca
852,9
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
185,7
Comarca
12.748,8
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
85,9
Comarca
5.643
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
99,8
Comarca
7.105,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
185,7
Comarca
12.748,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
792
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
100
Comarca
5.799
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
85
Comarca
12.502
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
977
Comarca
99.851
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
683
Comarca
61.662
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals

Municipi
792
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
264
Comarca
20.900
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals

Municipi
792
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
29.471
Comarca
3.319.170
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
12,9
Comarca
16
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
70,8
Comarca
87,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.599
Comarca
163.929
Catalunya
5.855.886

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
53.479
Comarca
45.424,6
Catalunya
70.537,2

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
385,1
Comarca
406,6
Catalunya
485,9

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
14.971
Comarca
21.721
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.392
Comarca
5.993
Catalunya
7.193

IPPF. Patrimoni total per declarant (euros)

Municipi
338.361
Comarca
453.633
Catalunya
516.035

IPPF. Declaració d'actius reals (%)

Municipi
35,7
Comarca
41,8
Catalunya
37,4

IPPF. Declaració d'actius financers (%)

Municipi
64,3
Comarca
58,2
Catalunya
62,6

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.855
Comarca
85.018
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
149
Comarca
8.638
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.003
Comarca
93.656
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
714
Comarca
42.846
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
1.970
Comarca
28.459
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
159
Comarca
11.229
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.228
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
12
Comarca
256
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
2.855
Comarca
85.018
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
11
Comarca
171
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
202
Comarca
5.803
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
213
Comarca
5.974
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
179
Comarca
4.852
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
34
Comarca
1.122
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
213
Comarca
5.974
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
1.637
Comarca
59.113
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
459
Comarca
40.046
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
2.441
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
23.031
Comarca
943.807
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
403.200
Comarca
3.570.783
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
16.964
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
216
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
273
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
1
Comarca
32
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
10
Comarca
2.848
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
68
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
1.422
Comarca
105.075
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
173
Comarca
15.444
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
380
Comarca
27.644
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
144
Comarca
8.364
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
2.119
Comarca
156.527
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,06
Comarca
1,15
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
35,5
Comarca
41,8
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
13
Comarca
385
Catalunya
15.740

Generació de residus (tones)

Municipi
233,01
Comarca
61.280,23
Catalunya
3.812.262,98

Document Actions