Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Torres de Segre

Codi
252326
Comarca
Segrià
Població
2.381
Superfície
50,61
Densitat
47
Altitud
119

Superfície (km²)

Municipi
50,61
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
47
Comarca
151,5
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
1.257
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
1.124
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
2.381
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
281
Comarca
31.944
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.658
Comarca
140.998
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
350
Comarca
31.672
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
92
Comarca
6.995
Catalunya
250.143

Població

Municipi
2.381
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
134
Comarca
16.402
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
919
Comarca
73.978
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
176
Comarca
14.323
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
28
Comarca
2.344
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
1.257
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
147
Comarca
15.542
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
739
Comarca
67.020
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
174
Comarca
17.349
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
64
Comarca
4.651
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
1.124
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.440
Comarca
140.230
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
141
Comarca
25.960
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
800
Comarca
45.419
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
2.381
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.551
Comarca
169.956
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
830
Comarca
41.653
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
2.381
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
771
Comarca
83.148
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
486
Comarca
23.899
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
1.257
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
780
Comarca
86.808
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
344
Comarca
17.754
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
1.124
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
30
Comarca
3.919
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
39
Comarca
3.836
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
69
Comarca
7.755
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
280
Comarca
34.895
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
53,6
Comarca
84,6
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
10
Comarca
830
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
4
Comarca
781
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
14
Comarca
1.611
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
21
Comarca
1.076
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
19
Comarca
947
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
40
Comarca
2.023
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
6
Comarca
368
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
10
Comarca
-100
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
30
Comarca
346
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
40
Comarca
246
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
301
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
449
Comarca
3.333
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
248
Comarca
936
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
53
Comarca
3.646
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
301
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
323
Comarca
40.914
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
16,14
Comarca
21,93
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-1,8
Comarca
2,29
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
17,94
Comarca
19,64
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
2.050
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.767
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.750
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
1.315
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
2.120
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
40
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
298
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
3
Comarca
295
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
7
Comarca
729
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
1.486
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
21,9
Comarca
19
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
44,9
Comarca
31,8
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
17,2
Comarca
21,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
16
Comarca
28,2
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.471
Comarca
142.035
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
73,2
Comarca
58,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.349
Comarca
140.393
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
84
Comarca
79,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.397
Comarca
140.129
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
62,6
Comarca
60,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
46,1
Comarca
42,7
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.476
Comarca
140.986
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
888
Comarca
84.458
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
215
Comarca
27.181
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
1.103
Comarca
111.639
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
1.057
Comarca
93.771
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
1.879
Comarca
170.885
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
630
Comarca
47.973
Catalunya
1.823.625

Dones

Municipi
398
Comarca
39.450
Catalunya
1.613.360

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
1.028
Comarca
87.423
Catalunya
3.436.985

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
1.088
Comarca
93.012
Catalunya
3.611.767

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
1.445
Catalunya
10.010

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
65
Comarca
6.970
Catalunya
452.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
6.110
Catalunya
149.640

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
440
Comarca
72.135
Catalunya
2.318.890

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
560
Comarca
86.660
Catalunya
2.931.450

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
80
Comarca
3.055
Catalunya
21.645

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
825
Catalunya
37.495

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.660
Catalunya
69.625

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
70
Comarca
9.820
Catalunya
426.510

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
175
Comarca
15.365
Catalunya
555.270

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
190
Comarca
16.690
Catalunya
550.325

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
220
Comarca
22.570
Catalunya
705.105

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
155
Comarca
25.520
Catalunya
709.230

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
21.880
Catalunya
966.790

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
560
Comarca
86.660
Catalunya
2.931.450

Comptes de cotització

Municipi
78
Comarca
7.331
Catalunya
244.966

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
476
Comarca
45.090
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
765,9
Comarca
942,53
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
224
Comarca
19.571
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
208
Comarca
20.195
Catalunya
775.829

Total

Municipi
432
Comarca
39.766
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
55
Comarca
1.609,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
15,4
Comarca
851,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
6
Comarca
878,4
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
105,8
Comarca
8.556,5
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
3,4
Comarca
852,9
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
185,7
Comarca
12.748,8
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
85,9
Comarca
5.643
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
99,8
Comarca
7.105,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
185,7
Comarca
12.748,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
792
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
100
Comarca
5.799
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
85
Comarca
12.502
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
977
Comarca
99.851
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
683
Comarca
61.662
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals

Municipi
792
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
264
Comarca
20.900
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals

Municipi
792
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
29.471
Comarca
3.319.170
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
12,9
Comarca
16
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
70,8
Comarca
87,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.584
Comarca
164.727
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
53.976
Comarca
45.314
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
389
Comarca
408
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
15.125
Comarca
21.718
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.235
Comarca
6.058
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.807
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
19
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.826
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
705
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
279
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
77
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
236
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
2.409
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
96
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
5
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.807
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
187
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
35
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
3.587
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
62.704
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
273
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
1
Comarca
33
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
10
Comarca
2.856
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
1.396
Comarca
104.886
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
183
Comarca
15.989
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
384
Comarca
28.016
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
136
Comarca
8.764
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
2.099
Comarca
157.655
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,06
Comarca
1,15
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
35,5
Comarca
41,8
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
13
Comarca
385
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
194,04
Comarca
47.802,48
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions