Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Torres de Segre

Codi
252326
Comarca
Segrià
Població
2.248
Superfície
50,61
Densitat
44,4
Altitud
119

Superfície (km²)

Municipi
50,61
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
44,4
Comarca
152,1
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
1.171
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
1.077
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
2.248
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
277
Comarca
31.568
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.537
Comarca
141.615
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
343
Comarca
32.068
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
91
Comarca
7.137
Catalunya
256.427

Població

Municipi
2.248
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
140
Comarca
16.174
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
838
Comarca
74.432
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
165
Comarca
14.514
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
28
Comarca
2.392
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
1.171
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
137
Comarca
15.394
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
699
Comarca
67.183
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
178
Comarca
17.554
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
63
Comarca
4.745
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
1.077
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.438
Comarca
140.155
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
132
Comarca
25.440
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
678
Comarca
46.793
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
2.248
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.541
Comarca
169.699
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
707
Comarca
42.689
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
2.248
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
770
Comarca
83.015
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
401
Comarca
24.497
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
1.171
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
771
Comarca
86.684
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
306
Comarca
18.192
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
1.077
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
33
Comarca
4.047
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
42
Comarca
3.915
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
75
Comarca
7.962
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
280
Comarca
34.895
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
53,6
Comarca
84,6
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
8
Comarca
826
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
6
Comarca
761
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
14
Comarca
1.587
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
21
Comarca
1.076
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
19
Comarca
947
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
40
Comarca
2.023
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
4
Comarca
557
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
10
Comarca
-100
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
30
Comarca
346
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
40
Comarca
246
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
301
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
449
Comarca
3.333
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
248
Comarca
936
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
53
Comarca
3.646
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
301
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
194
Comarca
3.699
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
9,37
Comarca
1,93
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-4,83
Comarca
0,45
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
14,2
Comarca
1,48
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
2.050
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.767
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.750
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
1.315
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
2.120
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
40
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
300
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
3
Comarca
302
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
7
Comarca
753
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
13
Comarca
1.519
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
23,6
Comarca
16,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
40,9
Comarca
32,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
18,6
Comarca
21,4
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
16,9
Comarca
30,1
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.391
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
74,9
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.340
Comarca
140.284
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
58,4
Comarca
52
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.357
Comarca
140.737
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
74,6
Comarca
68,4
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
75,1
Comarca
63,9
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.376
Comarca
141.487
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
918
Comarca
88.572
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
216
Comarca
13.269
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
1.134
Comarca
101.841
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
930
Comarca
74.658
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
2.064
Comarca
176.502
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
645
Comarca
48.765
Catalunya
1.863.925

Dones

Municipi
415
Comarca
40.500
Catalunya
1.661.180

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
1.065
Comarca
89.270
Catalunya
3.525.105

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
1.115
Comarca
94.930
Catalunya
3.704.715

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
1.520
Catalunya
10.340

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
70
Comarca
7.470
Catalunya
462.060

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
6.325
Catalunya
154.890

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
480
Comarca
76.160
Catalunya
2.425.965

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
605
Comarca
91.475
Catalunya
3.053.255

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
75
Comarca
2.980
Catalunya
21.200

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
825
Catalunya
36.880

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.655
Catalunya
69.845

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
75
Comarca
9.865
Catalunya
432.730

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
170
Comarca
15.325
Catalunya
560.655

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
200
Comarca
16.655
Catalunya
553.115

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
175
Comarca
23.640
Catalunya
730.745

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
230
Comarca
26.425
Catalunya
739.210

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
24.750
Catalunya
1.030.185

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
605
Comarca
91.475
Catalunya
3.053.255

Comptes de cotització

Municipi
84
Comarca
7.374
Catalunya
246.953

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
468
Comarca
45.487
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
800,44
Comarca
990,4
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
220
Comarca
19.551
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
202
Comarca
20.558
Catalunya
783.019

Total

Municipi
422
Comarca
40.109
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
36,6
Comarca
1.143,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
13,3
Comarca
710,5
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
4,6
Comarca
744
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
76,3
Comarca
7.050
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
2,8
Comarca
726,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
133,6
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
59,3
Comarca
4.440,4
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
74,2
Comarca
5.934,1
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
133,6
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
815
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
309
Comarca
23.357
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
1.124
Comarca
104.012
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
72,5
Comarca
77,5
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
579
Comarca
57.807
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
153
Comarca
17.127
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
78
Comarca
5.721
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
813
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
18,8
Comarca
21,2
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
42
Comarca
4.896
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
42
Comarca
9.672
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
195
Comarca
32.436
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
177
Comarca
18.576
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
351
Comarca
14.313
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
9
Comarca
759
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
816
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
66,7
Comarca
91,2
Catalunya
100

RFDB (milers d'euros)

Municipi
29.950
Comarca
3.282.043
Catalunya
135.705.727

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
12,8
Comarca
15,7
Catalunya
17,6

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
72,9
Comarca
89,6
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.647
Comarca
165.122
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
52.298
Comarca
45.274
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
377
Comarca
408
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
15.125
Comarca
21.718
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.235
Comarca
6.058
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.807
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
19
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.826
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
705
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
279
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
77
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
236
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
2.409
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
96
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
5
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.807
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
187
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
35
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
3.587
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
62.704
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
449
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
1
Comarca
33
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
10
Comarca
2.852
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
1.420
Comarca
104.585
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
195
Comarca
16.248
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
400
Comarca
28.437
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
136
Comarca
9.115
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
2.151
Comarca
158.385
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,04
Comarca
1,19
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
38
Comarca
42,2
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
13
Comarca
401
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
162,18
Comarca
56.898,98
Catalunya
3.823.878,74