Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Procés d’estabilització de l’ocupació temporal

Per resolució d’Alcaldia, s’aproven les bases i convocatòria dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal:

  • núm. 378/2022 de data 19 de desembre de 2022
    Mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, previst a la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública en relació amb el personal funcionari i personal laboral de l’Ajuntament de Torres de Segre.
  • núm. 382/2022 de data 22 de desembre de 2022
    Mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs-oposició, previst a l’art.2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública en relació amb el personal laboral de l’Ajuntament de Torres de Segre.

El procés selectiu d’aquestes places es regiran per les bases de la convocatòria que han estat publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 246/2 de data 27 de desembre de 2022.

Annex bases funcionaris DA 6a

ANNEX 1_ MODEL INSTÀNCIA PERSONAL FUNCIONARI DA 6 LLEI 20.21

ANNEX 4_ MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA COVID FUNCIONARI DA 6 LLEI 20.21

Annex bases personal laboral DA 6a

ANNEX 1_ MODEL INSTÀNCIA PERSONAL LABORAL FIX DA 6 LLEI 20.21

ANNEX 4_ MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA COVID PERSONAL LABORAL FIX DA 6 LLEI 20.21

Annex bases personal laboral art.2

ANNEX 1_ MODEL INSTÀNCIA PERSONAL LABORAL FIX ARTICLE 2 LLEI 20.21

ANNEX 4_ MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA COVID LABORAL FIX ARTICLE 2 LLEI 20.21